måndag 26 november 2012

Från Doha till Borås

Den här veckan inleds FN's klimatmöte i Doha i Qatar. Vad är förhoppningen att mötet ska leda fram till?

Världsbanken har nyligen publicerat en skräckrapport som tydligt beskriver att vi går mot en fyragraders temperaturökning. Vad den temperaturökningen kan komma att kosta oss människor beskrivs också det tydligt: konflikter och sociala spänningar, kollapsande samhällsekonomier, ökad sjukdomsspridning och mer extremt väder. Rapporten är entydig: för att skydda människans liv och hälsa måste vi hejda temperaturökningen!

Världsbanken presenterar dock inga nya fakta. Mängder av studier har tidigare sagt samma sak. Ingen kan påstå att politiker saknar underlag för beslut - ändå är klimathotet i dagsläget inte ett särskilt prioriterat ämne. Vi får hoppas att mötet i Doha leder till konkreta åtgärder som leder världen i rätt riktning, men utsikterna är inte strålande, varför skulle stora internationella överenskommelser lyckas denna gång?

Borås vill vara en ledande miljökommun, och gärna sprida erfarenheter och kunskap runt världen. Nu börjar arbetet med en ny Energi- och klimatplan. Energi- och klimatplanen kommer att konkretisera strategier i visionen Borås 2025. Det är glädjande att Borås har alla möjligheter att bli en energismart kommun - genom att agera proaktivt på energiområdet kommer vi få förutsättningar att leda och inspirera andra till en hållbar samhällsutveckling. Med eller utan stöd från FN´s möte i Doha arbetar Borås för att bli en fossilbränslefri och energieffektiv stad. Kanske kan Borås erbjuda stöd och vägledning i vägen till hållbar energianvändning vid nästa internationella klimatmöte?

Carina Loh Lindholm - Miljöstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar