torsdag 22 november 2012

Visionen i miljöarbetet

Vad innebär Borås 2025 för Miljö- och konsumentnämnden? Vilka är utmaningarna för ett hållbart Borås? Vilka frågor råder nämnden över och hur kan vi påverka andra? Kan vi utveckla samverkan med andra aktörer? Hur kan vi förbättra medborgardialogen? Detta var frågeställningarna när Miljö- och konsumentnämnden och tjänstemän från Miljöförvaltningen i slutet av oktober samlades för en planeringsdag med utgångspunkt i Borås 2025. Utifrån de sju strategiska målområdena fördes engagerade diskussioner både runt ”cafébord” och i ”open space”.

Resultatet blev en katalog över goda idéer som förvaltningen kommer att arbeta vidare med i verksamhetsplaneringen, några redan för 2013 och andra på längre sikt. Insatser för att stödja stadsodling i olika former, hur man kan kommunicera hållbarhetsfrågor på ett mer lustfyllt sätt samt utveckling av en hållbarhetsportal för Borås Stad var några av förslagen som diskuterades mer på djupet. En råd tråd under dagen var kommunikation i olika former. En förutsättning för en hållbar samhällsutveckling är att det finns en insikt om och förståelse för vad detta innebär hos såväl enskilda boråsare som organisationer/företag och i förlängningen ett engagemang för att själv - hemma eller på jobbet – bidra till att vi går i den riktningen. Och här har Borås Stad som organisation ett stort ansvar för att agera som ett föredöme – att dra på sig ledartröjan!

Leif Schöndell - Förvaltningschef

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar