tisdag 4 december 2012

Borås - en uthållig kommun


Förra veckan var jag tillsammans med fem kollegor och två politiker på Uthållig kommuns årskonferens i Västerås. Borås Stad är en av två kommuner i hela landet som deltagit i programmet sedan starten 2003 och vi fick skäl att känna oss stolta under de två dagar konferensen pågick. Vi har blivit väl kända hos Energimyndigheten som driver programmet och de har ett gott öga för Borås arbete för att bli just en uthållig kommun. Vi har vid ett flertal tillfällen fått vara goda exempel på hur en kommun arbetar för en hållbar utveckling. I somras representerade vi en Uthållig kommuns arbete på FN-konferensen Rio+20. Tidigare har vi blivit uppmärksammade för processen vi genomdrev för att ta fram gällande översiktsplan, ÖP06, som nu är på väg att revideras.

I den tredje etappen av programmet är det bara spjutspetskommuner som får vara med. Sammanlagt är vi 38 kommuner i landet som arbetar med projekt som ska spridas både nationellt och internationellt. De projekt vi arbetar med i Borås är Mobility management i fysisk planering, Nytänkande belysningslösningar samt Hållbarhetsindikatorer för fysisk planering. Mobility management-åtgärder ska genomföras i den nya stadsdelen Regementsstaden och ambitionen är att snarare planera för hållbara transporter samt placera bilen längre ner i näringskedjan för möjliga färdsätt. Konkreta exempel kan vara att placera busshållsplatsen närmare hemmet än parkeringsplatsen, inrätta bilpooler och informera de boende innan de flyttar in.

Under inledningen till konferensen fick vi lyssna till Energimyndighetens generaldirektör som uppmuntrade oss alla att känna oss som spjutspetskommuner, eftersom det verkliga hållbarhetsarbetet faktiskt sker på lokal nivå. Något som jag tyckte kändes extra tydligt när jag imorse lyssnade på nyheterna om hur diskussionerna nu går varma på klimattoppmötet i Doha. Där politiker från många länder tyvärr jobbar hårt för att inte vara modiga…

Så – för om vi ska klara av att möta framtiden måste vi alltså vara spjutspets på hemmaplan. Redan idag.

Johanna Thorén - Miljöutredare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar