måndag 17 december 2012

Ekonomisk hållbarhet svårt att förståIdag var Jan Wijkmark, hållbarhetskonsult på White i Stockholm, i Borås för att lära oss mer om hållbarhet.

Strateggruppen, hela Stadskansliet och några till fick chans att lyssna på Jans föreläsning på förmiddagen och han satte säkert igång många tankar hos åhörarna.

Jan menar att av de tre hållbarhetsperspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet så är det den ekonomiska hållbarheten som är svårast att förstå. För om man tänker efter så är det väldigt mycket som vi i normala fall tänker på som ekologisk eller social hållbarhet som egentligen också är ekonomisk.

Om vi inte ser till att miljön omkring oss mår bra, kan det nämligen bli väldigt dyrt. Tänk till exempel om växter inte skulle klara av pollineringen på egen hand. Tänk om vi människor skulle behöva sköta hela den processen... Tydligen är det så i Kina på vissa håll där massor av människor jobbar med att pensla pollen på aprikosblommor eftersom bina har dött ut.

Det Jan tryckte hårdast på var att tillväxt inte alltid är av godo. Större befolkning i en kommun eller mer pengar på ett konto är inte alltid det som ger bäst hållbarhet. Ekonomi ska vara ett medel - aldrig ett mål. Det är det nog många som har svårt att ta till sig i ett samhälle som så länge har låtit sig styras av ekonomin. Men om vi ska göra vår vision till verklighet måste vi ta till oss den lärdomen på allvar, det är helt klart.

Annika Klemming – kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar