måndag 3 december 2012

Ett grönskande bladverk


Titta på det här trädet. Visst är det vackert? Jag vill visa er den här bilden eftersom vi brukar använda den som symbol för hur vi ska närma oss visionen.

Trädet har en stark stam och ett grönskande bladverk. Stammen symboliserar de tydliga, traditionellt sett mest konkreta delarna av en organisations styrsystem. Den består av alla de dokument som styr verksamheten. I Borås Stad är budgeten det främsta styrdokumentet, och den stöttas av många program, strategier och planer. 

De här bitarna är vi jätteduktiga på för vi har massor av styrdokument. De flesta följs förstås till punkt och pricka, men det har också tagits fram en hel del som rätt snart efter det politiska beslutet har fallit i glömska.

Det ska inte hända med visionen, och det är där de gröna bladen kommer in. De gröna bladen symboliserar alla de människor som behövs för att göra visionen levande. Utan engagemang bland dem som bor och verkar i Borås kommer vi aldrig att nå så långt som vi önskar.

Stammen behöver näring i form av politiska beslut för att kunna växa. Och bladen behöver näring i form av kunskap och inspiration för att kunna grönska.

Vem vill ha ett ständigt vinterkalt träd? Oavsett hur stark stammen är blir det tråkigt i längden. Vi vill ha ett grönskande träd!

Så det vi måste göra nu är att låta stammen och bladen samverka, för de olika delarna är helt beroende av varandra för att trädet ska kunna växa sig stort och frodigt.

Annika Klemming – kommunikatör
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar