torsdag 6 december 2012

Grattis Finland!

Finlands självständighetsdag 6 december.
Vi hade arbetsplatsträff och just denna dag hade vi besök av en kollega som händelsevis hade finsk bakgrund från en annan förvaltning. Man märker knappt att hon bryter på finska. Men dagen till ära passade jag på att uppmärksamma mina kollegor om det särskilda uppdrag Borås tjänstemän har att ge den finskspråkiga minoriteten möjlighet till inflytande i frågor som berör dom. Jag frågade henne om hon skulle fira idag. På skoj så svarade hon en massa på finska. Vi förstod inte ett smack! Okej, det kunde ju varit en besökare. Vart skulle vi vänt oss för att förstå då? Ingen runt bordet visste. Växeln kanske? Då kollade jag med växeln - nja jag har aldrig fått frågan svarade växeltelefonisten, men det finns en avdelning på Arbetslivsförvaltningen som heter Finskt förvaltningsområde och där jobbar Paula Wendell och Marjo Haataja som vi vet pratar finska, så vi hade i så fall skickat er dit.

Bra att veta, för en vacker dag står en av de i Finland födda 2 321 kvinnorna och 1 369 männen vid vår dörr och vi förstår ingenting.  Drygt 1 800 är i åldersgruppen 40-64 år och 1 700 är över 65 år. Kanske blir dom dementa också en dag och har glömt den svenska de lärt sig? Var och när du kommer att få behov av att bemöta en medborgare på finska vet du inte, men nu vet du i alla fall hur du kan får hjälp. Grattis alla finsktalande!

Monica Lindqvist - Planeringssekreterare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar