tisdag 18 december 2012

Ibland är det extra roligt att vara miljöstrateg


Jag deltog nyligen i en workshop med miljökoordinatorer på förvaltningar och bolag. Ett av ämnena som diskuterades var vad som kännetecknar en ledande miljökommun. Diskussionerna gick höga kring borden och upptog allt från trafikplanering,  markanvändning,  närodling, energifrågor,  miljökrav vid upphandling, miljöledningssystem och sophantering till vikten av återkoppling av resultat, engagemang, kunskap och att vara det goda exemplet, ett föredöme.

Nästa diskussionspunkt handlade om var vi står på skalan, hur långt ifrån är vi att vara ”en ledande miljökommun”? Tidningen Miljöaktuellt rankar varje år kommunernas miljöarbete, och enligt den måttstocken hamnade vi vid 2012 års mätning på plats 70. Ganska långt från topplacering med andra ord.  Men vad tycker vi själva, och är vi på rätt väg?

Visst är det så att vi arbetar år rätt håll på många fronter: En nyantagen vision har gett hos en färdriktning och en strateggrupp arbetar förvaltnings- och bolagsövergripande för att visionen ska bli verklighet. Nya miljömål tas upp för beslut i Kommunfullmäktige den 20 december. Arbete pågår med ny trafikstrategi och översiktsplanen ska revideras för att bättre möta visionen om det hållbara Borås 2025. Därutöver görs givetvis mängder av  små och stora åtgärder över hela fältet för det vi kort kallar ”miljö”.

Med ambitionen att bli en ledande miljökommun, en nyantagen vision och nya miljömål som konkretiserar arbetet de närmsta fyra åren - och dessutom  engagerade miljökoordinatorer som driver på, samordnar och inspirerar på förvaltningar och bolag– då är det roligt att ha rollen som miljöstrateg i Borås Stad!


Carina Loh Lindholm - Miljöstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar