fredag 14 december 2012

Jonas Larsson från Borås Basket på Creative Camp

Creative Camp kallar vi det forum där kreativa människor, branscher och industrier möts och diskuterar nya former för samarbeten. Målet är att främja affärer, utvecklingsmöjligheter och nätverk. Bakom ligger kunskapen om att samverkan och utbyte av kunskap över traditionella branschgränser skapar nya värden både för samhälle och företag.
Creative Camp startade sommaren 2012 och har utvecklats på initiativ av näringslivsenheten i Borås Stad.

Hösten 2012 Creative Camps presenterades i samarbete med Mediabaren mer på Facebook

Creative Camp ska genom att främja multidisciplinärt samarbete fungera som ett nätverk och en mötesplats för att ge befintliga företag och nyetableringar inom den kreativa industrin möjlighet att utvecklas.

 Vi uppmanar att Facebooksidan används för att:
 » Erbjuda/efterfråga tjänster och produkter
 » Söka/erbjuda medarbetare
 » Tipsa om seminarier, artiklar, böcker etcNelly Hayek - Näringslivsutvecklare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar