torsdag 13 december 2012

Kunskap om unga - gör skillnad för unga

Idag är sista dagen för unga i Borås att svara på Lupp-enkäten. Lupp är en ungdomsenkät som hjälper kommuner att ta reda på hur ungas situation verkligen ser ut. Verktyget erbjuds av Ungdomsstyrelsen och mer än hälften av landets kommuner har någon gång gjort Luppen.

Borås har kommit långt i sitt arbete med ungdomsfrågorna men för att vidareutveckla det behöver vi veta vad unga säger om Borås. Hur är det egentligen att bo här? Hur ser man på framtiden? Vad bör politiken satsa på? Dessa och många andra frågor besvaras av unga i år 8 och år 2 på gymnasiet i våra skolor. Ambitionen är att vi gör Luppen vartannat år.
Det speciella med denna enkät är att den ställer frågor inom så många olika områden - som vi behöver kunskap om för att göra det bättre för unga. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommunen ser på inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, skolan eller vilka framtidsplaner man har.

Nästa vecka börjar analysarbetet och vi räknar med att ha en färdig rapport i slutet på februari 2013. Resultaten är till för att användas, av alla, så håll utkik efter den!  Vi får ett enormt kunskapsunderlag att använda inom många olika områden. Det är ju meningslöst att göra en snygg rapport som ingen använder sig av. Tänk på all tid som unga har lagt ner på att svara på alla frågor! Luppen blir ett bra komplement till annan verksamhet kopplat till ungdomsfrågorna i Borås och ett stort steg fram i arbetet med att visionen. Så tänk redan nu på, vad behöver just DU veta om unga för att göra staden bättre för unga?

Avslutar med en filmsnutt jag fick se på Ungdomsstyrelsens rikskonferens i slutet på november.
Sakiba Ekic - Ungdomsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar