måndag 3 december 2012

Starka kopplingar till visionen

Idag träffade näringslivsenheten kommunalråden och några högre chefer för ett näringslivssamråd. Där presenterades de aktiviteter vi ser framför oss under 2013 och kopplingen till visionen var tydlig. Mötet avslutades med en rundvandring i Textile Fashion Center och snacka om att vi kommer att skapa en otrolig mötesplats, där vi öppnar upp för samverkan. Jag citerar Hanna Lassing (Kanico), "Jag ser inga hinder, bara möjligheter"

Mia Claesson - Näringlivsenheten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar