tisdag 22 januari 2013

Att så ett frö…

Den 16 januari träffades invånare från byarna Bertilshult, Pukared, Vatthult och Kvarnholmen på en trevlig byträff. Stämningen var god och diskussionerna kom igång under kvällen.

Grannar bestämde att de skulle samordna med grävare för att täckdika blöta åkrar. En familj som har nötkreatur betande sommartid i grannbyarna får hjälp med att fylla på vatten och med tillsyn av djuren. Tänk om fler kan samarbeta på så vis så att mer betesmark kan nyttjas!   

Ständigt blir vi påminda om vilken fantastisk insats våra bönder gör för det öppna landskapet. Byträffarna kan fungera som idéspruta för möjligheterna på landsbygden. På mötet deltog även några yngre personer som flyttat från trakten. Bättre lönsamhet är en viktig aspekt för att få dem att flytta tillbaka, idag är det svårt att leva på jordbruket. Kanske kunde byträffen så ett frö i deras tankar för framtiden så vi får en ny generation bönder i området?

Byträffarna är en del av Leaderprojektet ”Slåttergubbens marker”.

 
Emma Nevander
Projektledare Kulturlandskap Borås

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar