tisdag 15 januari 2013

Att ta ansvar för barn och unga

Det handlar om luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker. Vad erbjuder vi de känsligaste av oss, barn och unga, och vilken kvalitet vill vi lämna över till nästa generation?

Studier visar att barn som äter konventionell mat har högre halter bekämpningsmedel i urinen än barn som äter hög andel ekologiska livsmedel. Barnföräldrar avråds från att ge för många  portioner gröt/välling till följd av höga halter tungmetaller, och fisk måste väljas noga för att inte riskera för stort intag av giftiga kemikalier.

Om vi använder "fel kemikalie på fel ställe" riskerar vi också att få resistenta bakterier som inte antibiotika biter på.

Barn som leker nära golvet utsätts inte bara för närkontakt med kemikalier i golv och mattor, utan även för rester som finns kvar från använda rengöringsmedel. I leksaker och kläder finns även där främmande ämnen som på olika sätt kan påverka våra barns hälsa.

Är det här en situation vi måste acceptera, eller hur kan vi agera för att minska exponeringen för kemiska ämnen i vår omgivning?

Under 2013 kommer miljöförvaltningen arbeta med att höja kunskapen i kemikaliefrågan. Den 27 februari föreläser Pia Aspegren om gifter i vår vardag. Välkommen!

Carina Loh Lindholm - miljöstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar