onsdag 9 januari 2013

Borås Stad – En Säker och Trygg kommun

Just nu arbetar Borås Stad med att skriva på en ansökan om att behålla sin status som En Säker och Trygg kommun. En Säker och Trygg kommun bygger på ett systematisk, uthålligt och sektorsövergripande samarbete för det säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbetet och utvecklades ursprungligen av Världshälsoorganisationen för mer än två decennier sedan.

Det känns viktigt att lyfta fram vad Borås Stad gör inom det skadeförebyggande området som ligger utanför det som är reglerat i lag. Vi vet ju alla att det finns lagar om till exempel bilbälte, cykelhjälmar, brand- och elsäkerhet och så vidare. Det som gör att Borås Stad förtjänar utmärkelsen som En Säker och Trygg kommun är som exempel vårt arbetet med Säkra och Trygga förskolor och föreningar, utbildningsinsatser inom Hjärt- och lungräddning, Första Hjälpen, Säkrare cyklister. Vi arbetar dessutom mer än många andra kommuner med äldres säkerhet, barnsäkerhet, trygghetsskapande åtgärder och att hålla Borås Rent och Snyggt.

Visionen Borås 2025 har vi målat upp bilden av vårt framtida drömborås. Där är Borås en vacker och ren stad, en säker och trygg stad där omsorg, omtanke och god hälsa präglar alla skeenden i livet från födseln till livet slut.

Jag är stolt över att få arbeta i en kommun där visionen är att fortsätta arbeta hårt med att förverkliga visionen om ett ännu säkrare, tryggare, vackrare och renare Borås.

Helena Ahlstedt, utvecklingsledare Folkhälsa
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar