torsdag 17 januari 2013

BoråsBorås hänger på mot 2025


Helena Alcenius, BoråsBorås vd.
Vi har en intensiv period nu, med alla möten med förvaltningsledningar och bolag. Men det är roligt, för det finns ett enormt engagemang där ute!

Mötet med BoråsBorås häromdagen var mycket positivt, vi var så glada när vi lämnade deras nya, fina lokaler mitt emot Resecentrum. 

BoråsBorås jobbar med turism och kongresser och har redan gjort ett gott arbete i visionens anda. Exempelvis försöker de tänka in hållbarhetsperspektivet inför all arrangemang som genomförs. Det kan göras på så många olika sätt. Ett enkelt, konkret exempel är att de undviker bilder på motorsport i trycksaker eftersom det inte går i linje med ett bra miljötänk.   

VD Helena Alcenius har tankar på att strukturera bolagets budget 2014 utifrån visionen och dess sju målområden, precis som Borås Stad kommer att göra i sin centrala budget.  

Helena påpekade även att mallen för internrevision kanske behöver ses över och även utgå från Borås 2025.  

BorasBoras efterlyste mer kunskap och förståelse över vad alla förvaltningar och bolag har för uppdrag. De önskar även ha en "checklista" där projekt, idéer kring arrangemang etc kan "checkas av" gentemot Borås 2025.  

En idé som slängdes upp var hur Turistbyrån kan utvecklas som en mötesplats för boråsare. "Tänk om alla barn i årskurs får komma till Turistbyrån. Där kan vi lära dem mer om Borås och hjälpa till att öka deras stolthet för staden." 

Strålande. :-)

Marie Persson, hållbarhetsstrateg och Annika Klemming, kommunikatör
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar