torsdag 10 januari 2013

Fina möten

Den 19:e december hade vi i Borås Stads centrala ungdomsråd årets sista rådslag med våra fadderpolitiker. Som vanligt var det både givande och mycket trevligt! Vi träffades på Brygghuset, som alla ännu inte hade besökt. Det var kul att alla fick se huset, där första våningen numera är iordninggjord och verksamheten är i gång. Jag tror dessutom att det är kul för både fadderpolitiker och unga att komma bort från Stadshuset någon gång ibland!

Under kvällen diskuterades dels hur vi arbetar vidare med att göra kontakten mellan fadderpolitiker och unga bättre, men vi hade också diskussioner och workshops kring hur man aktivt kan arbeta med att förbättra resultaten av LUPP-undersökningen, en undersökning som genomförs bland unga i åk 8 samt åk 2 på gymnasiet, ute i nämnderna. Många konkreta förslag kom fram, och det ska bli intressant att följa utvecklingen av det hela.

Att ungdomsrådet har fadderpolitiker är givande för båda parter. Kommunikationen och förståelsen mellan oss två grupper blir inte bara bättre - det leder också till att beslut som fattas, bland annat i nämnderna, blir väl förankrade och därmed bättre och mer demokratiska. När man dessutom slår ihop politiskt arbete och formella möten med julgodis eller annat kul, som vi ofta gör på våra rådslag, så blir det hela ännu bättre!

Under arbetet med att ta fram visionen för Borås 2025 var möten mellan generationer och olika grupper något som man pratade mycket om, och som ungdomsrådarna tyckte var viktigt. Detta ser vi som ett exempel på möten. som sagt finns det många fördelar med att ett ungdomsråd har fadderpolitiker, men en av de största kanske är att unga får en bild av hur politiker är vice versa. Vi får en inblick i varandras uppdrag, och till viss del även i varandras vardag. Om fler sådana möten kunde ske, på andra arenor än bara den rent politiska, skulle vi kanske slippa prat om ”de där politikerna” och ”dagens ungdom”…

Som ni säkert förstår är dessa möten både roliga och viktiga för oss, och vi ser redan fram emot nästa rådslag.

Hanna Bernholdsson - Ordförande Borås Stads Ungdomsråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar