tisdag 29 januari 2013

Hållbar stadsutveckling

Borås deltar i arbetet med att ta fram en nationellt anpassad modell för hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, HCS, leds av Sweden Green Building Council och är ett samverkansprojekt mellan statliga verk, kommuner, byggherrar, fastighetsägare, energibolag, konsulter, arkitekter, forskare och organisationer. Häromveckan gästade projektledningen Borås.

Grunden i Borås Stads vision Borås 2025 är hållbar utveckling. Men vad innebär det konkret, och hur garanterar vi att vi bygger det hållbara samhället?

Ett sätt att få ett kvitto på hållbarheten är att använda sig av en certifiering. Det innebär att man använder sig av en fastställd modell eller standard, och låter en utomstående part granska att man uppfyller modellens krav.

Fördelarna med detta är många. Det innebär en hjälp att nå konsensus kring vad vi menar med hållbarhet. Det är också en hjälp att kommunicera hållbarheten gentemot byggherrar, boende, näringsidkare och andra aktörer.

Men innebär en certifiering per automatik att vi når det hållbara samhället? Och innebär en certifiering av en stadsdel även att de boende lever det hållbara livet? 
När projektledningen för HCS gästade Borås häromveckan var det tydligt att Borås vill fortsätta att vara en aktiv part i projektet. Kommande aktiviteter är utbildningar inom att bygga hållbart, större workshops för många olika aktörer och även tillämpning av certifieringsmodellen för ett specifikt område.

I Sverige pågår tre projekt med hållbarhetscertifiering av stadsdelar – Masthusen samt Varvstaden i Västra hamnen i Malmö som certifieras med en platsspecifik modell enligt BREEAM, samt Kvarteret Kabeln i Sundbyberg. Gemensamt för dessa är att det är nyplanering av områden. En utmaning vore att i en hållbarhetscertifiering i Borås knyta samman planer för nybyggnation på Nedre Norrby, med befintliga stadsdelen Norrby, och skapa en verkligt hållbar stadsdel - en stadsdel för alla, där ekonomisk, social, ekologisk och kulturell hållbarhet harmonierar. Det kommer inte bli lätt, men en hållbarhetscertifiering kan vara verktyget som hjälper oss dit.

Läs mer om projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar på www.hallplatsen.nu.  


Carina Loh Lindholm - Miljöstrateg

2 kommentarer:

 1. Hej Carina

  Vad kul att du nämner både Masthusen och Kvarteret Kablen där vi är med och utvecklar fastigheter för hållbarhetscertifiering. Titta gärna in på http://www.masthusen.se eller på vår facebooksida http://www.facebook.com/diligentiaab där du hittar fler länkar till våra projekt och information om oss.

  Mvh

  Jesper
  Marknadskommunikatör, Diligentia

  SvaraRadera
 2. Hej!

  Roligt att du hittat till Borås 2025-bloggen! Tack för tips om mer läsning om era pågående projekt.

  Mvh

  Carina Loh Lindholm

  SvaraRadera