tisdag 8 januari 2013

Ordning och reda


På Stadsdelsförvaltning Norr har papperskorgarna plockats bort på kontoren. Skräpet ska i första hand sorteras i olika fraktioner. Det som inte går att sortera lägger varje medarbetare i en liten Sopi-påse (en sådan som finns på tågen) på sitt kontor och går själv och tömmer den i papperskorgen på toaletten. Det ger en anledning till en mikropaus och rörelse under dagen och underlättar lokalvårdarnas många gånger tunga arbete.

Att plocka bort papperskorgarna kan tyckas vara en liten grej att göra. Men det är ett stort steg på vägen för att minska miljöpåverkan. Har din arbetsplats fler goda exempel på enkla lösningar på kluriga problem så kontakta gärna oss på Miljökommunikation. Vi samlar nämligen på sådana goda exempel!

För övrigt har Borås Stads miljömål 2013-2016 (äntligen!) börjat gälla och arbetet ska påbörjas för att uppnå dem. Det första etappmålet handlar alla förvaltningar och bolag ska arbeta med miljöledning. Vissa har redan gjort detta under flera år men för de flesta innebär det att strukturera, prioritera och fördela ansvaret i miljöarbetet. Skapa ordning och reda helt enkelt. Ett annat sätt att se det är att ett miljöledningssystem kan hjälpa till att uppnå många av de övriga miljömålen.

Det finns flera typer av miljöledningssystem som ser lite olika ut och kräver olika mycket dokumentation. Det viktiga för att uppnå Borås Stads miljömål är inte att få ett diplom att hänga på väggen utan vad förvaltningen eller bolaget konkret gör. Det behöver inte handla om att hitta på massa nya saker utan se till det som redan görs, men kanske strama upp arbetet något. Vill man ändå ha ett bevis för att man är arbetar med miljö är Miljödiplomeringen ett enkelt och praktiskt verktyg som vi på Miljöförvaltningen kan stötta er i.

Johanna Thorén - Miljöutredare

P.S. Det var förresten Återbruk som hade byggt möbeln till Stadsdelsförvaltning Norr för att underlätta sopsorteringen. Genom samverkan hjälpte en förvaltning en annan att skapa en god miljö…Inga kommentarer:

Skicka en kommentar