fredag 25 januari 2013

Turnérapport: Arbetlivsförvaltningen


Vi träffar så många bolag och förvaltningar nu för att snacka vision att vi har svårt att hinna rapportera om våra möten. Men vi summerar och lägger ut på bloggen efterhand!

Arbetslivsförvaltningen har flera uppdrag som är nära kopplade till Borås 2025, och jobbar egentligen redan idag väldigt mycket i visionens andra. Dels har de till uppgift att få människor i sysselsättning, där de har haft stor framgång med att minska försörjningsstödet i Borås. ”Borås ser och tar tillvara individernas kraft, kunskap, förmåga och idéer” står det i visionen. I den meningen ligger verkligen att så få som möjligt ska behöva gå på socialbidrag.

Målområdet "möten mellan människor" är centralt för Arbetslivsförvaltningen som ju har ansvar för att samordna integrationsfrågorna och bland annat håller i dialogen med invandrarföreningarna.

Ett utvecklingsområde vi diskuterade var socialt företagande. För att öka det sociala företagandet än mer eftersöker förvaltningschefen Dag Forsström samarbete med Näringslivsavdelningen. "Vi kan inte företagandebiten, och det är ofta detta personer som vill starta upp socialt företagande behöver utbildning kring". Ping näringslivschef Anders Glemfelt!

Annika Klemming, kommunikatör
Marie Persson, hållbarhetsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar