måndag 28 januari 2013

Turnérapport: Fritids- och folkhälsoförvaltningen

För ett tag sedan besökte vi Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, Maries gamla arbetsplats innan hon tillträdde tjänsten som hållbarhetsstrateg på Stadskansliet. Här har det hänt mycket på senare tid, bland annat har Brygghuset tillkommit – en mötesplats för unga där innehållet formas av unga. 

Det här är en förvaltning som har möten mellan människor i fokus, och medarbetarna har ständigt känselspröten ute för att fånga upp signaler om var i kommunen det kan finnas behov av nya mötesplatser. En konstgräsplan kan till exempel vara ett ypperligt sätt att samla ungdomar på en mindre ort. 

Ett utvecklingsområde ledningsgruppen diskuterat är hur skollokaler kan nyttjas mer kvällstid och helger av föreningar. I Örebro har man jobbat med detta med stor framgång. Hur skulle det kunna göras i Borås utan att systemet för internfakturering sätter käppar i hjulet? Lokalförsörjningsförvaltningen har ju ansvaret för själva lokalerna och måste som det ser ut idag ta betalt varje gång de används. 

Fritid- och folkhälsoförvaltningen efterlyser ett pilotprojekt där ett koncept testas, och vi fick med oss ett löfte om att de ska skissa på en idé om hur ett sådant projekt skulle kunna drivas. Den idén planerar vi att ta med oss till Koncernledningen när vi rapporterar av vad vi har fått med oss från vår turné. 

Marie Persson, hållbarhetstrateg
Annika Klemming, kommunikatörStår Bodaskolan tom på kvällarna? Hur kan skollokalerna användas som mötesplatser på kvällar och helger?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar