måndag 7 januari 2013

Under 2013 följer vi upp kommunikationen

Hoppas att ni alla har haft en skön ledighet över jul och nyår. Nu är helgerna i alla fall definitivt över för den här gången och det är dags att slänga sig in i arbetet med Borås 2025 igen.

Själv inleder jag arbetsåret med att fundera över hur vi ska gå vidare med den interna förankringen av visionen på bästa sätt. När det gäller pengar och annat som är lätt att sätta en siffra på är vi vana vid att sätta upp mätbara mål i form av deadlines och resultat.

När det gäller kommunikation, till i exempel i form av dialog mellan chefer och medarbetare, däremot är det tyvärr rätt vanligt att man bestämmer sig för något och sedan tänker att man gör det när man har tid. När man sedan har gjort det man ska är man nöjd med det och bryr sig egentligen inte om att kontrollera hur resultatet blev.

Så ska vi inte göra med visionen. Om målet är att samtliga Borås Stads medarbetare ska känna till visionens innehåll och förstå hur de själva kan medverka till att göra den till verklighet, då måste vi göra en ordentlig plan. Vi måste bestämma när målet ska vara uppnått, hur det ska nås och hur vi ska ta reda på att vi är framme.

Planen är att vi tar fram en unik plan för varje förvaltning och varje bolag. I morgon träffar Marie Persson och jag Stadsdelsförvaltningen Öster ledningsgrupp, så vi börjar där!

Annika Klemming – kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar