torsdag 31 januari 2013

Utbildningsförvaltningen utgår från egen vision

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har precis som så många andra förvaltningar och bolag redan haft visionen som tema på sina utvecklingsdagar. 

Förvaltningen har en stor påverkan på visionen då de träffar väldigt många elever inom sina olika verksamheter. Ledningsgruppen har stor förväntan på visionen – "Den måste tas på allvar!" 

Förvaltningen har sedan tidigare en egen vision som man aktivt arbetar med i verksamheterna. Om den formas om så att den utgår från Borås 2025 kan det vara det mest effektiva sättet att förankra Borås 2025 bland medarbetarna. 

Marie Persson, hållbarhetsstrateg


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar