torsdag 10 januari 2013

Vision om tour 2013

I tisdags var det dags för visionssamtal med ledningsgruppen på Stadsdelsförvaltningen Öster. Mycket roligt att se och höra det engagemang som redan nu finns för visionen. Öster har  i budget 2013 gjort ett första försök att utgå från visionens sju målområden. Mycket bra Öster!

Stadsdelschef Rita Johanssom har varit mycket tydlig gentemot ledningsgruppen och i skrift talat om att nu ska alla arbeta utifrån Borås 2025. Rita önskar att vi i nästa steg träffar alla chefer i Öster inför det fortsatta arbetet. 

På Östers nästa ledningsgrupp kommer de tar fram en tidsplan  kring olika steg för att visionen skall bli känd, medvetandegjord och alla anställda på Öster ska förstå hur de kan bidra för att visionen ska bli uppfylld. Go for it Öster!

I går åkte vi till Viskafors. Viskaforshem är ett kommunalt bolag som ingår i boråskoncernen, men har egen budget. VD Mikael Bengtsson uttryckte själv att de 2014 kommer att skriva sin budget utifrån visionens sju målområden. 

Mikael berättade att de redan idag verkar i visionens anda. Viskaforshem var tidigt ut med passivhus och tar ett otroligt samhällsansvar i Viskafors. "Vi har blivit som ett medborgarkontor sedan kommundelskontoret försvann" berättade Mikael. Viskaforshem försöker påverka såväl möten mellan viskaforsbor, företagsetableringar, värnar om befintligt småföretagande, trygghetsfrågor, välmående med mera. Håll ögonen öppna! Ni kommer att få läsa mer om Viskaforshem framöver på denna blogg!


Marie Persson, hållbarhetsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar