tisdag 26 februari 2013

Byträff i kommunens vackraste odlingslandskap


Ja, så står det om byarna Upptröst, Östra och Västra Hunghult. Utdraget kommer från Borås Stads naturdatabas som är en förteckning över värdefulla naturområden i kommunen. Byträffen i Seglora bygdegård i februari hade samlat 15 engagerade invånare. Många kreativa idéer diskuterades under kvällen. Bland annat ville de skapa en badplats i sjön Hungern. Markägarna för den föreslagna badplatsen deltog själva och påpekade att det numera fanns många barnfamiljer i området som skulle ha nytta av badplatsen. Diskussioner fördes även om att odla mer ettåriga växter (som ärtor, korn och havre) för att på så sätt få mer variation i landskapet och därmed förbättra för fåglar, insekter och andra djur. Det som odlades skulle kunna bli djurfoder i byn.

Förslag fanns även om att tillsammans skapa en vandringsled, kanske längs den gamla och delvis igenväxta ”Kyrkevägen” runt sjön Hungern. Gamla såg- och kvarnplatser i området skulle kunna restaureras och visas upp tillsammans med information om platserna. Emma Nevander och Jenny Pleym från Borås Stad tipsade om möjliga projektfinansieringar från lokal utveckling i Borås Stad och Leader Sjuhärad. Kan badplatsen bli invånarnas favoritmötesplats?

En invånare uttryckte att det var tur att de kom till byträffen. ”Vad roligt det var att träffa alla i byn och vilka bra diskussioner det blev”. De var även tacksamma för informationen om bidrag som fanns att söka från Länsstyrelsen på 14.300 kr för restaurering av ex. jordkällare och andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader på landsbygden. Kanske fick de även någon idé till att söka pengar från BoråsStads naturvårdsfond för att bevara odlings- och kulturlandskap samt biologisk mångfald i Borås. Exempelvis genom att stängsla för betesdjur, hamla träd eller införskaffa bikupor.

Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Restaureringsstöd kan sökas hos Länsstyrelsen. 

 Byträffarna är en del av Leaderprojektet ”Slåttergubbens marker” 


Emma Nevander projektledare Kulturlandskap Borås och Jenny Pleym, kommunbiolog

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar