tisdag 5 februari 2013

Gamla träd sökes!


Inventering av grova lövträd pågår just nu i Borås Stad. En grov ek, eller annat jätteträd, utgör en rad olika livsmiljöer i sig. De kan ha håligheter, knölar eller grov bark som gör att det kanske är hemvist åt fladdermöss, skalbaggar, svampar, mossor eller lavar. För en del av dessa arter kan träden vara livsnödvändiga. Andelen gamla träd har tyvärr minskat och många arter riskerar att försvinna.

I inventeringen i Borås räknas grova träd (mer än ca 300 cm i omkrets), hålträd, hamlade träd och även döda träd, både stående och liggande.

Gamla träd är idag ovanliga och ju äldre de är, desto mer sällsynta. Sverige är ett av de länder i Europa där det finns flest jätteträd, i huvudsak ekar. För att skydda dessa träd har Naturvårdsverket upprättat ett åtgärdsprogram och första steget är att ta reda på var de finns.

Just nu inventeras centrala Borås och det är mycket trevligt att träffa på husägare som är stolta över och måna om sina gamla träd de har på tomten. Senare i vår fortsätter inventeringen i hela kommunen. 

I denna hamlade ask, med 375 cm omkrets, har det funnits en dansbana för många år sedan, berättar en stolt ägare. 

Vill du veta mer om skyddsvärda träd och hur du kan hjälpa till att bevara dem, läs mer på Länsstyrelsens hemsida om Träd i kulturlandskapet.

Kicki Dahlbäck, utredningsassistent Miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar