onsdag 13 februari 2013

Idrottsskolan − en bra start på livet!

Idrottsskolan är för alla barn som går i årskurs 1-3. För att barnen ska känna sig trygga är de tillsammans med sina ledare, tillika föräldrar, i sin vanliga skolas gymnastiksal och har roligt med bland annat lekar och hinderbanor. Genom leken tränar barnen upp sin rörlighet och motorik.
I år 2 och 3 tar idrottsföreningarna emot barnen och visar upp sina respektive idrotter/aktiviteter under 4 veckor. Barnen provar på sju olika idrotter/aktiviteter per läsår, totalt blir det 14 stycken när de går ut år 3. Vår förhoppning är att barnet då hittat en idrott eller aktivitet som hon/han tycker om och får ett långt intresse för. Några exempel på idrotter och aktiviteter som barnen erbjuds är: Simning, scouting, judo, dans, ishockey, gång, tennis, friidrott, djurskola på Odenslunds 4H med mera.

Idrottsskolan är mer än att prova på olika idrotter. Idrottsskolan är också en bra social verksamhet som höjer kamratskapet på skolgården, dessutom lär alla de underbara föräldrarna, som ställer upp som ideella ledare, känna sitt barns kompisar och deras föräldrar.
Till idrottsskolan är alla barn välkomna oavsett förutsättningar, alla får vara med!

Nu jobbar vi hårt med att få igång idrottsskolan på områdena Hässleholmen, Sjöbo och Norrby. Vi söker samarbete med rektorerna för att få komma till föräldramötena och informera om vad idrottsskolan handlar om och vilken positiv upplevelse det är för barnen.

Vi jobbar även med att få idrottsskolan ut till områden utanför centrum. Sparsör och Fristad är redan
väletablerade idag. Gånghester och Dalsjöfors kom igång i år med ett högt antal deltagare. Sjömarken och Sandared står på tur att få in i vår "idrottsskolefamilj" och det ska vi lyckas med!

Som avslutning skulle jag vilja skicka ett stort tack till alla föräldrar och ledare som har ställt upp genom åren, men också till er som är aktiva nu, ni är ovärderliga.

Vill du läsa mer om idrottskolan besöker du vår hemsida www.boras.se/idrottsskolan.


//Mattias Göransson, Projektledare idrottsskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar