fredag 8 februari 2013

Ständiga förbättringar - att arbeta på ett hållbart sätt!

I dag var vi ett "helt gäng" från Borås Stad som var på Grand Hotell för att lyssna på ett antal seminarier om kvalitet, ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling. (Läs mer om innehållet och se dokumentationen här.)

I Borås Stad har vi bestämt oss för att arbeta med ständiga förbättringar, och detta för att på ett strukturerat och systematiskt sätt se till att vi arbetar med våra resurser - tid, personal, pengar, material, lokaler etc - på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Våra stora utmaningar är att kunna leverera de tjänster och den service som boråsarna behöver och förväntar sig av oss, även i framtiden. Även 2025!  För att lyckas med detta måste vi se över vad vi gör och hur vi gör det. Vad är rätt kvalitet i det vi gör? Vad är det som fungerar, men framför allt hur kan vi på rätt sätt ta tillvara och lära oss av det som inte fungerar. När börjar vi se på avvikelser som en tillgång och möjlighet till förbättring?

För att lyckas med detta behöver vi kunskap, och tillgång till metoder och verktyg och det pågår ett arbete med att utbilda ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper/förbättringsgrupper. Borås Stad kommer också att ingå i ett nationellt projekt som drivs av SKL - Sveriges Kommuner och Landsting -   för att hitta strukturer och arbetssätt för att uppmuntra kreativitet och innovationer, och att försöka hitta ett sätt att kvantifiera för att kunna mäta och följa. Mer om detta längre fram!

//Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar