måndag 18 februari 2013

Turnérapport: Tekniska förvaltningen


Stadsparken – en mötesplats som Tekniska förvaltningen ansvarar för. Foto: Emil Dalkvist

Tekniska förvaltningen ser sin roll i visionen väl; det märkte vi när vi var där för att snacka vision med ledningsgruppen. Namnet på förvaltningen säger inte mycket om vad de jobbar med dock. Parker, och gator, skogsförvaltning (inklusive jakt och fiske) och dessutom upphandling. Möten är centrala här precis som på så många andra håll. Parkerna med sina lekplatser till exempel är ju verkligen viktiga mötesplatser.

Hur Upphandlingsavdelningen väljer att förhålla sig till visionen i kommande upphandlingar kan påverka vår väg mot 2025 på ett mycket konkret sätt. Upphandlingar handlar mycket om ekonomi, så det spåret finns det ingen risk för att vi tappar bort. Även ekologin är hyfsat enkel att föra in i upphandlingar för där finns det stor erfarenhet. Men hur för vi in den sociala hållbarheten för att få det som vi brukar kalla verklig hållbarhet även i våra upphandlingar? Jag vet inte, men jag hoppas att Borås Stad kan hitta all den kunskap som behövs för att klara av att bli goda föregångare.

En stund av mötet ägnade vi åt en intressant diskussion om långsiktigheten och om hur det faktum att vi jobbar i en politisk organisation kan påverka ett visionsarbete. De politiker som tog beslut om visionen var eniga över partigränserna, men ett maktskifte skulle ändå kunna förflytta fokus från vissa frågor till andra.

För att kunna känna en trygghet i att kunna jobba långsiktigt utan att plötsligt behöva ändra kurs, efterlyser Tekniska förvaltningen därför handfasta planer för visionsarbetet som sträcker sig över några år.

Annika Klemming, kommunikatör

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar