torsdag 14 februari 2013

Visionsmöte på Väster ur praktikants perspektiv

Häromdagen samlades 58 chefer från Stadsdelsförvaltningen Väster på Pulsen för att lyssna på Marie Persson och Annika Klemming som berättade om Borås 2025. 

Det var högljutt i salen, nästan lite förväntansfullt innan presentationen satte igång. Många satt med kaffe och jag fick känslan av att de var glada över att få sitta och lyssna en stund, få ett avbrott från alla måsten. 

Stadsdelschefen Malin Aronsson berättade om en enkätundersökning om chefsmötena. Anledningen till chefsmötena är att cheferna ska lära känna och integrera med varandra. Hon frågade om alla hade satt sig bredvid någon de inte kände. Givetvis svarade alla ja på den frågan. Känslan var nästan som att sitta vid skolbänken igen.

Marie och Annika fick ta plats på scenen och började med att presentera sig själva och visionen. Uppdraget är att hjälpa alla i Borås att göra visionen verklighet till 2025. Det visades en film där personer i olika åldrar fick frågan ”Hur ser Borås ut 2025 om du får bestämma?” Svaren på frågan var rätt självklara, satsa på barnen, skolan, äldreomsorgen, ta hand om landsorterna, bli en grönare stad, kunna vara trygg på gatorna med mera. Filmen gav en VI-känsla, det var stolta boråsare som pratade i filmen.

De visade upp häftet Borås 2025 vision och strategi och frågade hur det kändes att läsa den.
Det var en som tyckte att det kändes för mycket, att vision kan förkortas med en mening. En annan vid samma bord ansåg att det var för mycket koncentration på barn och unga, och frågade var är de gamla och sjuka?

Marie och Annika pratar om möten mellan människor på olika villkor och att det är alla förvaltningarnas uppgift att göra mötena möjliga. Det är detta som är det centrala målområdet. De pratade även om något jag fastnade för: Vad är det viktiga i livet? Det är integrationen mellan människor, med familj, vänner osv. Hur mycket pengar vi har på bankkontot när vi dör är helt irrelevant. Vi mår bra av att ha sociala kontakter och att integrera med andra människor. Pengar är något vi människor ofta känner oss illa till mods av och är inte sällan ett stressmoment. 

De pratar om budgeten och att det är visionen som ska styra budgeten redan år 2014. Det märktes tydligt att de var många i rummet som reagerade på detta. Vilket också tyder på hur hårt ansatta de olika förvaltningarna är när det gäller ekonomin.

Efter pausen fick cheferna i uppgift att prata om svårigheter och hinder angående visionen med sina bordskamrater. 

En svårighet är språket, på grund av att inte alla kan svenska så bra och att det på så sätt inte är så lätt att kommunicera med varandra. Många tyckte att det var viktigt att orden skulle förtydligas och vara lättare att förstå. Det var en som föreslog en synonymbok för Borås Stad. 

En chef för en förskola sa att det kan vara svårt att väva in visionen i läroplanen. Malin Aronsson som gärna pratade vid tillfällen som gavs sa att det är viktigt att samarbeta med olika organisationer för att hjälpa andra mot visionen. Vilket jag tycker är helt rätt inställning och ett bra förslag. Det kändes som det fanns ett visst motstånd och att det kunde bli för jobbigt att genomföra. Att de helt enkelt var för ensamma. Jag kunde inte låta bli att tänka på miljöproblemen i världen, att många tänker: Jag som ensam individ kan inte bidra till en förbättrad miljö. Om vi människor är mer samarbetsvilliga kanske vi både kan klara miljön och Borås vision 2025.

Hursomhelst så avslutades presentationen Borås 2025 vision och strategier med en workshop, där de återigen fick sitta och diskutera med sina bordskamrater. En samarbetsövning i mina ögon. När de senare fick berätta vad de pratat om var det många som skämtade och det skrattades högt i salen. Övningen lättade helt klart upp stämningen i den stora konferenssalen och på något sätt fick jag känslan av att de flesta blev övertygade, för efter det nästan tre timmar långa mötet så var det jag som var först ut ur salen.

Madelene Fensby, praktikant som kommunikatör på Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar