torsdag 14 mars 2013

Borås är en Fairtrade CityFairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av Fairtrade-produkter i butiker, på kaféer, restauranger och arbetsplatser. Samtliga politiska partier i kommunen är överens om att Borås skall vara en Fairtrade City.
För att vi ska kunna fortsätta vara en Fairtrade City krävs ett gemensamt engagemang mellan komun och näringsliv så att utbudet av Fairtrade-märkta produkter ökar varje år. Ytterligare kriterier innebär bland annat att:
  • Fler aktörer inom näringslivet erbjuder Fairtrade-märkta produkter
  • Fler arbetsplatser i Borås väljer Fairtrade till fikat
  • Det lokala informationsarbetet fortgår genom att höja kunskapen och medvetenheten kring etisk konsumtion bland kommunens invånare.
Vill du bidra till detta och bjuder ni på Fairtrade-märkt fika på din arbetsplats så är vi tacksamma om ni vill fylla i dessa uppgifter i vårt formulär.

Ewa Luvö - Kvalitetsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar