måndag 11 mars 2013

En hållbar värld i miniformat

Miljökoorinatorer på besök i en värld byggd på hållbar utveckling – Återbruk.
Foto: Annika Klemming


Förra veckan träffade Marie Persson och jag alla förvaltningars och bolags miljökoordinatorer för att få igång deras tankar om visionen. Det blev ett bra möte med en riktigt bra workshop.

Platsen för vårt möte var Återbruk, en av Arbetslivsförvaltningens verksamheter som jag tidigare har skrivit om här på bloggen. Det går inte att låta bli att höja Återbruk till skyarna, för jag kan inte komma på någon annan företeelse som på ett mer tydligt sätt visar vad hållbar utveckling egentligen handlar om.

Här arbetar personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Många av dem har möjlighet att en gång få ett riktigt jobb, och på Återbruk ska de få tillräcklig självkänsla för att klara av att ta steget dit dag det kommer en chans. Andra kanske aldrig kan komma så långt, men här tas deras egen unika kompetens tillvara genom att de får meningsfulla arbetsuppgifter som de kan klara av. Här har vi den sociala dimensionen så att det visslar om det.

Den ekologiska dimensionen kommer in i själva verksamheten. Det finns en stor second hand-butik för möbler och småprylar. Det som kommunen, företag och privatpersoner lämnar in säljs antingen som det är, eller så plockas det ner i sina beståndsdelar och byggs ihop till något nytt. Här slängs praktiskt taget ingenting. En annan uppgift är att i samarbete med ett antal livsmedelsföretag ta hand om mat som har blivit otjänlig. Personalen tar ut maten ur förpackningarna och sedan tar Borås Energi och Miljö hand om den och gör biogas av den. Ni la väl märke till ordet samarbete, hoppas jag? Ett extra visionsbonuspoäng för det. 

Den ekonomiska dimensionen behöver knappast förklaras. Det är klart att det är ekonomiskt att ta tillvara det som redan finns, både för privatpersoner och för kommunen. Och det är också ekonomisk hållbarhet att ge människor meningsfulla arbetsuppgifter som får dem att må bra för då kostar de rent krasst mindre för samhället. En win-winsituation alltså.

Go go Återbruk, vi håller på dig!

Annika Klemming, kommunikatör på Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar