tisdag 12 mars 2013

Förmedling för fler bin och flitigare använd betes- och slåttermark


Nu lanserar vi förmedling för biodlare som önskar uppställningsplats och upplåtelse av mark för de som önskar bin på sin fastighet. Genom att vara biodlare eller upplåta mark gör du naturen en tjänst. Bin ger inte bara honung de har ett viktigt värde för naturens ekosystemtjänster. De pollinerar inte bara vilda växter och fruktträd. Hela 40 % av våra odlingar är beroende av pollinering. Detta kan översättas i att var tredje tugga vi äter är beroende av en pollinerande insekt (Jordbruksverket).

        -"Förhoppning är att vi kan matcha de som har oanvänd jordbruksmark med dem som har djur att erbjuda", säger Emma Nevander, projektledare för Kulturlandskap Borås på Miljöförvaltningen. 

Förmedling av betesmark finns sedan tidigare i Marks kommun och därifrån har inspirationen hämtats. Borås går ett snäpp längre och förmedlar även bin och slåttermark. 

Foto: Apinordica

Ängs- och hagmarker har präglat det svenska landskapet under lång tid. Idag är ett av de största hoten igenväxning med sly som med tiden blir till skog. Bete på dessa marker kan hindra igenväxningen och bevara Sveriges öppna landskap för framtiden. Slåtterängar med kulturhistoriskt värde som innehåller många hotade arter har ett stort värde för framtiden. Upphörd betes- eller slåtterhävd leder till igenväxning, vilket i sin tur leder till att den biologiska mångfalden hotas.

Kulturlandskap Borås jobbar vidare med odlingslandskapet och därmed också att leva upp till visionen Borås 2025 och Borås miljömål om en levande landsbygd. Läs mer om projektet på webben, följ länk Kulturlandskap Borås

Förmedlingarna är delar av Leaderprojektet ”i slåttergubbens marker”. Emma Nevander, projektledare Kulturlandskap Borås 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar