måndag 4 mars 2013

Gemensamma nämnaren är gemenskap

Visionen Borås 2025 är något allmänheten, boråsarna och Kommunfullmäktige varit med och bestämt om. Den färdiga visionen är det som alla var eniga om, hur de vill att Borås ska se ut 2025. Visionen är mer än bara text, det ska ge en känsla av att alla ska vilja vara delaktiga i arbetet mot framtidens Borås. Det handlar om det gemensamma arbetet.

För att jobba mot visionen krävs det en hållbar utveckling. Att förvaltningarna får hjälp med hur de ska tänka, att hitta strategier på resans gång. Det är här strateggruppen kommer in. Den består av 13 personer som jobbar med olika inriktningar för att på så sätt kunna sammanlänka och lösa problemen tillsammans. Strateggruppen ska hjälpa och stötta förvaltningarna med hur:et. Hur vi ska gå tillväga och fungera som en stöttpelare för dem som kört fast eller helt enkelt inte vet hur de ska börja.

Vi måste ha en gemensam målbild, hur vi tillsammans kan skapa möten. Hur mycket pengar som finns i plånboken är egentligen helt irrelevant, utan det handlar om kreativitet. Det är något varje förvaltning måste ha en dialog om. För frågor som dyker upp är: hur ska vi få tid till att jobba med visionen? Och hur ska vi få in det i praktiken? Som jag har förstått det så är visionen en mall för hur förvaltningarna ska jobba. Visionen ska alltså vävas in i arbetstiden. För att göra detta möjligt krävs det en dialog mellan medarbetare, men även en dialog med andra förvaltningar.

Den gemensamma nämnaren i visionen är just gemenskap.

Madelene Fensby, praktikant som kommunikatör på Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar