torsdag 18 april 2013

Medborgares initiativkraft viktig att ta tillvara

Foto: Dag Ekelund


Tänk vilket engagemang vi har bland boende på landsbygden! Jag kan inte släppa den bussresa jag fick möjlighet att åka med på för drygt en vecka sedan. Det var Leader Sjuhärad som bjöd in personer från kommunen och föreningar till en resa ut till landsbygd runt Borås. Samtidigt gavs en redogörelse för Leaders arbete samt planerna framåt för nästa programperiod.  

Borås är verkligen både stad och landsbygd. ”Stad och land hand i hand” är ett uttryck som ibland används och jag förstår nu än mer vikten av detta. Landsbygden är otrolig viktig för en hållbar utveckling. Det är dock viktigt att stötta engagemanget och de olika småskaliga näringar som bedrivs på landsbygden. 

Ett av målområdena i visionen Borås2025 är ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande” Det finns som sagt väldigt mycket initiativkraft på landbygden som från centralt håll behöver uppmuntras och stöttas. Lokala utvecklingsgrupper finns i flertalet av orterna och lokala utvecklingsmedel finns hos Kommunstyrelsen för att stötta dessa. Det var flera representanter från de lokala utvecklingsgrupperna som tackade för de medel de fått och berättade vad de gett för effekt för utvecklingen av bygden.

Jag funderar på just sammanhållningen och gemenskapen som finns på landsbygden och i mindre orter. I Rångedala gick orten samman för att få byggt en idrottshall exempelvis. Ett engagemang och ett gemensamt projekt som givit otrolig stolthet till orten och dess invånare. Ja, ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande” är ett mycket viktigt målområde att fortsätta stötta på alla sätt vi kan!

I olika sammanhang talas det om hållbar stadsutveckling och att städerna utvecklas. ”Större och större andel av jordens befolkning kommer att bo i städer.” Ja, så är det och detta måste vi givetvis planera för så det blir så hållbart som möjligt. Vi får dock inte glömma av den potential som finns på landsbygden att bidra till en hållbar utveckling.

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar