tisdag 30 april 2013

Hjälp oss hitta ormar i Borås


Ormar kanske inte är det första vi vill möta på vårpromenaden. Många får rysningar av de slingrande rörelserna och skyr de benlösa varelserna som pesten. Men detta till trots går det inte att bortse från att ormar utgör en viktig del av näringsväven, en väv som också Borås är del av. Ormarna tas som byten av rovfåglar, ibland igelkottar och andra ormarter. Ormarna i sin tur äter till exempel möss, ödlor, grodor och sorkar. Så den som ondgör sig över sorkhögar i trädgården skulle med fördel kunna gynna tillgången av ormar i trädgården, det skulle snabbt ta väck sorkarna. 


I Sverige finns det tre ormarter; huggorm, snok och hasselsnok. Huggormen är tämligen vanlig och hittas i stora delar av Sverige. Se bild. Hasselsnoken och snoken är däremot ovanliga och klassade som sårbara enligt rödlistan som Artdatabanken ansvarar för. Alla arter av ormar är fridlysta i Sverige. Att snoken finns i färre antal än huggormen beror på att dessa lägger ägg i gödselstackar och komposthögar. Har någon sett en öppen gödselstack eller komposthög på sistone? Inte!? Det är inte så konstigt, nya regler och miljölagar har gjort att dessa högar blivit färre till antalet. Konsekvensen har blivit att snoken har svårt att hitta ställen att lägga sina ägg. 

En huggorm i farten. Bild tagen vid Rya Åsar, 2010.
Det problemet har inte huggormen, som är en vivipar, det vill säga levandefödare. Konstigt ord, levandefödare, men precis som hos däggdjuren föds ungarna färdigskapta, utan att behöva ta omvägen som ägg i en gödselhög. Även hasselsnoken är vivipar, men har höga krav på sin omgivning att det ska varmt, och finns därför företrädesvis längs kuster och i stenig miljö.

Nu vill vi på Miljöförvaltningen få bättre koll på hur det är ställt med ormar i det geografiska Borås. Helt enkelt, vilka arter av orm hittas och var finns de i Borås? Så, har du sett en orm, till och med tagit en bild, så hör gärna av dig till oss. Bilder är någonting som vi gärna vill ha, även om det kan vara svårt att fota ormar då de ofta är både kvicka och skygga. Mer information hittar du på Miljöförvaltningens hemsida. Bilder av orm kan också skickas via Instagram till hashtaggen #ormiborås.

Johan Linderstad, miljökommunikatör


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar