onsdag 10 april 2013

Positivt budskap på presskonferensen om skolan!


Borås Stad fortsätter den stadiga klättringen på rankingen över Sveriges bästa grundskolor. Med den senaste mätningen har Borås avancerat 117 platser sedan 2009 och rankas nu på plats 73.

- Det är fantastiskt roligt att se resultat på vårt medvetna arbete. Men vi är ännu mitt i resan — målet är topp tio, säger ansvariga kommunalrådet Lena Palmén (S).
Borås är en av åtta kommuner som Sveriges kommuner och landsting (SKL) valt att hålla fram i årets undersökning. Skälet är att dessa kommuner har en obruten positiv utveckling under de år som undersökningen gjorts.
 
För Borås innebär det kliv på 21, 18, 53 respektive 25 placeringar under de fyra åren upp till dagens 73:e plats — en "imponerande bedrift", skriver SKL.
Placeringen för Borås grundar sig på en jämn och god standard i elevernas resultat och andra mätvärden. Det är inga toppar som sticker ut, men inte heller några områden som visar tydliga brister.

- Det visar att vi är på god väg i ambitionen att alla ska finnas med på resan. Vi driver ett strukturerat och fokuserat arbete med fokus på rätt insatser, säger Lena Palmén. Hon vill framhålla framgångsfaktorer i dels att Borås fördelar resurser till de tre stadsdelarnas skolor med hänsyn till den sociala strukturen, dels arbetet genom kommunens Centrum för flerspråkigt lärande, som har ansvar för att ta hand om nyanlända elever.

Lena Palmen, kommunalråd och Svante Stomberg, kommunchef

Lena Palmén pekar också på ett uthålligt och långsiktigt arbete särskilt med matematik, läsutveckling, kvalitetsarbete, ledning och styrning, barn och elever i behov av särskilt stöd, elever med annat modersmål, informations- och kommunikationsteknik, samt bedömning för lärande.

Flera av satsningarna görs först i förskolan och sedan vidare upp i grundskolan. Andelen elever som bedöms nå målen i matte, svenska och engelska ligger idag 3-5 procent högre än 2009. Detta slår nu igenom i de öppna jämförelserna — Borås ligger högt när det gäller elever som klarat alla ämnesproven i årskurs 6.

- Och vi förväntar oss att resultaten fortsätter utvecklas i positiv riktning, säger Lena Palmén. I den del av de öppna jämförelserna där eleverna själva får lämna synpunkter återspeglas Borås ambition "lust att lära — möjlighet att lyckas". Det är en hög andel av eleverna som tycker att skolan gör dem nyfikna och ger dem lust att lära mer.

Eva Andreasson - Utvecklingsstrateg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar