tisdag 9 april 2013

Vargen kommer!

Varför i hela friden rör sig en varg mitt i Borås? Svaret är: Den leds in genom stan!

Ett landskap är ett lapptäcke av olika livsmiljöer, spridningskorridorer och barriärer för alla arter. För att kunna sprida sig till biotoperna som ligger likt öar i landskapet krävs förbindelser, korridorer eller vandringsleder för djur och växter. Ibland finns naturliga barriärer som gör att arterna måste hitta en väg runt. Olika arter har olika sätt att sprida sig i landskapet. För t.ex. öringen är vattendrag nödvändiga för spridning, medan vattendrag oftast utgör svåra barriärer att passera för t.ex. hasselmöss.

I takt med människans utbredning och markanvändning ökar de människoskapade barriärerna i landskapet såsom vägar, järnvägar, hårdgjorda ytor och bebyggelse. Det påverkar den biologiska infrastrukturen och därmed förutsättningarna för olika arters spridningsförmåga, levnadsvillkor och den biologiska mångfalden.

Det finns en rad studier kring hur vägar och järnvägar påverkar rörelser och tätheter hos djur. Svartbjörnar i USA flyttade sina revir bort från vägar med hög trafikintensitet. Liknande resultat finns för puma, varg, grisslybjörnar, vapitihjort och många smådäggdjur. Vidare är det visat att en 6-10 meter bred väg med lätt trafik kan minska förflyttningarna hos smådäggdjur med 90%. I en studie av barriäreffekter på dagfjärilar i Östergötland var E4:an en tydlig barriär och reducerade förflyttningar av fjärilar upp till 75%. Det är anmärkningsvärt eftersom dagfjärilar är fullt kapabla att flyga den relativt korta sträcka som en motorväg utgör!

Stora vilda djur som älgar och vargar kan röra sig över mycket stora områden och vandra långa sträckor. I Borås begränsar viltstängslen kring riksväg 40, riksväg 41 och riksväg 27 djurens rörelser. Ytorna att röra sig på är uppdelad i fyra ”tårtbitar” mellan riksvägarna med Borås tätort i mitten. Stängslen mynnar likt trattar i tätorten Borås. Det innebär att stora djur som är på vandring leds in i staden ifall de inte kan hitta en passage genom viltstängslen.

Det är viktigt att planera för och säkerställa gröna stråk och passager för djur och växter under eller över vägar och järnvägar och genom bebyggelse och hårdgjorda ytor! Det måste finnas fungerande gröna stråk genom Borås tätort! Ännu bättre hade det varit ifall vi kunde anlägga viltpassager över befintliga vägar och järnvägar för att reparera lite av den skada vi orsakar genom att skapa barriärer för människor, djur och växter. Det hade förbättrat tillgängligheten för både människor och djur och färre vilda djur på vandring skulle förirra sig in i staden.

Varg från Borås Djurpark. Fotograf: Johan Linderstad.Jenny Pleym - Kommunbiolog

1 kommentar:

  1. Tack för en mycket intressant läsning!
    mvh
    /Elisabeth
    informatör SDF Norr

    SvaraRadera