fredag 31 maj 2013

Borås visioner om Världsstaden siktar på hållbar stadsutveckling

Idéerna för Nedre Norrby är inget mindre än en revolution för stadsbilden i Borås. Upp till cirka 1 500 lägenheter kan placeras på de idag tomma grusytorna, i hus ritade av arkitekter från alla världsdelar och vända mot Viskans vattenspegel i en ny sträckning.
Så ser visionerna ut för Världsstaden, den nya stadsdel som ska utplåna en barriär och binda samman Norrby med Borås centrala delar. Världsstaden ska bli en mångkulturell stadsdel, både till sitt innehåll och till sin utformning.
Tanken är att locka renommerade arkitekter från alla världsdelar att rita var sin del av området, på samma sätt som Hestra parkstad blandar nordisk arkitektur.


Ewa Luvö - kvalitetsstrateg, Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar