torsdag 2 maj 2013

Det slitna ordet Implementering…


... kommer naturligtvis väl till pass när vi talar om Vision 2025. Tittar vi i synonymordlistan kan implementera översättas med: genomföra, införa, utföra, tillämpa, uppfylla. Att använda ordet förverkliga känns i detta sammanhang klart mycket bättre än implementera!

Att vara delaktig i att förverkliga en vision för en hel stad tillsammans med privatpersoner, företag, föreningar och organisationer är en fantastisk förmån men också ett stort ansvar.

Förvaltningsledningen i stadsdel Öster har tagit fram en enkel åtgärds- och tidsplan för de närmaste två åren som ska leda till att samtliga 2000 anställda i förvaltningen ska känna sig förtrogna med Visionens målområden och strategier. Genom dialog och diskussion i samband med arbetsplatsträffar formas därefter konkreta aktiviteter och åtgärder som stödjer Visionen!

Att förverkliga en vision låter sig inte göras med mindre än att tydliga mål formuleras. För att nå framgång som ska leda till nytta och värde för dem vi är till för gäller det nu att vässa pennorna och formulera SMARTA mål utifrån Visionens målområden. Med Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta, Aktivitetsskapande mål ökar vi sannolikheten att visionen blir verklighet; vi har förverkligat den!

Ett bra exempel på målarbete är när Stadsdelsnämnden Östers ledamöter under en heldag i april ägnade sig åt att inför Budget 2014 formulera egna, SMARTA, nämndmål med utgångspunkt från Visionens målområden. Eftersom den politiska viljan och ambitionen har stor betydelse för förverkligandet och därmed till nyttan och värdet för alla som bor och verkar i Borås, var detta en värdefull dag!

Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen som är mödan värd!
- Karin Boye 

Göran Carlsson, administrativ chef, Stadsdelsförvaltningen Öster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar