onsdag 29 maj 2013

Hur gör vi oss hörda i bruset?

Jag arbetar som kommunikatör på vår förvaltning och ställer mig därför ovanstående fråga vid flera tillfällen. Vi har på Fritids- och folkhälsoförvaltningen en mycket utåtriktad verksamhet. Genom bland annat våra badhus, Brygghuset, föreningsenheten, folkhälsoenheten och anläggningsenheten träffar vi dagligen många människor i olika sammanhang.
Vi har också mycket information som vi vill nå ut med till olika grupper, så som till exempel förändringar i badhusens öppettider eller inbjudningar till kurser/utbildningar som vi anordnar. I vår strävan att uppnå största möjliga spridning försöker vi vara så effektiva som möjligt.

På förvaltningens förstasida har vi en flik som heter ”Nyheter”, där vi lägger in det som är på gång hos oss. Vi använder oss också av Facebook som ett snabbt sätt att nå ut på.

Frågan är dock var finns våra läsare/kunder, hur förmedlar vi bäst ut informationen? Besöker de våra hemsidor, tänker de som vi när vi placerar informationen så som vi gör? Vi måste tänka oss in i kundens sätt att leta vilket är beroende av bland annat ålder, intressen och vanor och mixa därefter. Ibland är det kanske Facebook, vid andra tillfällen stämmer ett anslag på BVC, en affisch på biblioteket eller en annons i dagstidningen bättre in. Alternativt skickar vi ut inbjudan som en pdf direkt till e-postmottagare, på så sätt minskar vi också vår miljöpåverkan.

Det som förr var självklart är det inte på samma sätt idag.

Vad tycker du, hur håller ni kontakt med våra kunder/medborgare?

// Annika Baagöe-Larsen, kommunikatör staben, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar