onsdag 22 maj 2013

Nya bidragsbestämmelser

På Föreningsenheten pågår arbetet för fullt med att implementera våra nya bidragsbestämmelser som började gälla den 1/1 2013. Arbetet med de nya bidragsbestämmelserna började på hösten 2011 och har sedan dess stötts och blötts i många olika sammanhang. Tanken var att förnya och förenkla det mesta då många bidrag inte gjorts om sedan 1996. Resultatet kanske inte speglar så stora förändringar på ytan men trots allt är det många föreningar som berörs och därmed också flera av våra invånare i Borås. Under året kommer vi därför att göra ca 40 st. föreningsbesök, för att  direkt till berörda informerar om de nya bestämmelserna därmed får alla i föreningen samma  information samtidigt. En av de viktigare förändringarna i bidragsbestämmelserna är Säker och Trygg förening. Ett arbetsmaterial som ska ligga till grund för föreningarnas värdegrundsarbete, miljöarbete, säkerhet i utemiljö, försäkringar, resor m.m.. Vi har valt att höja kontantbidraget till föreningar som väljer att certifiera sig. För de föreningar som äger sin lokal kommer det att krävas att de är certifierade senast 2015 för att få lokalbidrag.

Ett rikt föreningsliv speglar ett samhälle som är starkt och livskraftigt. Vi på föreningsenheten har förmånen att jobba med ett stöd som på många sätt berikar stadens föreningsliv. Vi har dessutom förmånen att möta föreningsrepresentanter med innovativa och positiva tankar om hur vi ska utveckla föreningslivet framöver. Dessa människor representerar också kanske en av de största mötesplatserna utanför arbetslivet. Idrottsplatsen eller föreningslokalen utgör en samlingsplats för otaliga möten mellan människor med olika bakgrund, etnisk tillhörighet och religioner. Ett samspel som passerar obemärkt förbi därför att orsaken till mötet har annat fokus, nämligen föreningens verksamhet. Här sker integration, innovation, entreprenörskap föds och möjligheten att påverka är stor. Mötesplatser är oerhört viktiga för framtiden, därför känns det extra roligt att få jobba med våra föreningsambassadörer för vårt samhälle!// Hans Andersson, enhetschef Föreningsenheten, Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar