måndag 20 maj 2013

Östers alla cheferVarje gång jag träffar olika grupper av medarbetare blir jag så otroligt glad över det engagemang som väcks utifrån Borås 2025.

Mötet med alla chefer på Stadsdelsförvaltningen Öster i förra veckan var just ett sådant möte!

Öster har kommit långt i sitt arbete och var tidigt ute att med att koppla redan budget 2013 till visionen och dess målområden. 

Denna gång hade vi med oss även Lena Winberg (chefsutvecklare, Stadskansliet). Lena var med för att prata om det så viktiga chefsuppdraget att skapa förståelse för visionen bland sina medarbetare.

Östers chefer arbetade sedan med den prototyp till visionskortlek vi tagit fram. 

Det var härligt att sedan höra vad de pratat om: Flera grupper lyfte behovet av ökat samarbete mellan förskola/skola och äldreomsorg för att skapa möten över generationsgränser.  Även landsbygden lyftes och många konkreta förslag väcktes för att öka samverkan med medborgare och föreningar på landsbygden än mer.  Ja, det är absolut ingen brist på engagemang hos Borås Stads medarbetare!

Marie Persson, hållbarhetsstrateg, Stadskansliet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar