tisdag 14 maj 2013

Ställ krav för påverkan i rätt riktning

Som beställare påverkar du utbudet, beställ miljörätt!
Kan Borås bli en ledande mötes- och miljöstad? Ett sätt att bli det kan vara att ha en hög andel ekologiska och närproducerade livsmedel i de egna köken, men även inom den privata restaurangbranschen.

Borås Stad har länge haft som mål att öka andelen ekologiska livsmedel. År 2012 uppgick andelen till 13 procent. Det är en bit kvar till målet på 25 procent, men sett till de senaste årens ökning måste siffran ändå ses som ett framsteg! En ökad andel ekologiska livsmedel innebär bland annat att kemikalieanvändningen minskar, den biologiska mångfalden gynnas och övergödningen av våra sjöar och vattendrag minskar. Hur maten produceras har en stor betydelse för miljön. Cirka 30 procent av Sveriges totala energikonsumtion och minst 20 procent av Sveriges klimatpåverkande utsläpp kommer från livsmedelsproduktionen.

Kan Borås Stad utmana och uppmuntra även den privata restaurangbranschen att bli matsmarta?  Svenskarnas måltider äts till 25 procent på restauranger. Det innebär att krögare kan göra skillnad, dels för att bidra till en god hälsa hos sina gäster, dels bidra till en välmående miljö lokalt och globalt genom att till exempel köpa mat av lokala matproducenter som levererar ekologisk och närproducerad mat.

Den 27 maj bjuder Miljöförvaltningen och Navet in restaurang- och caféägare till ett ekologiskt lunchmöte på Navet för att informera om vilka vinster de kan göra genom att öka andelen ekologiskt och närproducerat. På många orter runt om i landet finns det KRAV-certifierade restauranger att välja mellan, vilket gör det enkelt för en gäst att veta var man ska gå om man vill äta ekologsikt och närproducerat. I Borås är det idag bara köket på Fristad Folkhögskola och frukosten på Hotell Scandic Plaza som är certifierade…

Navet anordnar ofta konferenser och andra möten. Med sin hållbarhetsprofil vill de gärna servera ekologiskt och letar efter restauranger som kan erbjuda detta. Navets verksamhetsledare Lotta Johansson sa till mig ”För oss är det viktigt att vara hållbara hela vägen. Vi kan inte bara undervisa andra om att minska sin miljöpåverkan om vi själva inte gör det i praktiskt handling. Och genom att välja ekologiskt tar vi ett steg mot att bli miljöschyssta. Vår förhoppning är att fler restauranger kan erbjuda oss och andra konferenshållare bra och hållbara matalternativ”

Jag hoppas att det kommer fler konferensanordnare som agerar som Lotta på Navet, det vill säga ställer krav på att maten som serveras till gästerna också ska, förutom att vara god, vara tillagad med omtanke om miljö, hälsa och lokal matproduktion i Sjuhärad.

Johanna Thorén, m
iljöutredare, Miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar