torsdag 30 maj 2013

Vuxna och barn tillsammans för integration

Tack vare pengar från Statens Folkhälsoinstitut har Stadsdelsförvaltningen Väster och FOU Sjuhärad Välfärd valt att genomföra en forskningssatsning på Byttorpsskolan.  

Arbetet riktar sig till samtliga elever från förskoleklass till år 6 som går på skolan. Arbetet kommer att bedrivas under två år, från 2013 till 2015 och innebär att skolpersonal, barn och deras föräldrar ska arbeta systematiskt för ökad integration. 

Bland annat kommer man att arbeta med elevernas förhållningssätt till kulturmöten. Allt arbete kommer att ske i dialog och samverkan med barn, föräldrar och deras nätverk. En viktig del av satsningen är den vetenskapliga utvärderingen som ska göras av arbetet. I den vetenskapliga studien ingår även att undersöka om det finns ett samband mellan förhållningssätt i kulturmöten, ökad integration och positiva skolresultat.

Arbetet på Byttorpsskolan bedrivs i samverkan mellan stadsdelens förvaltningar för skola, förskola, kultur- och fritid och individ- och familjeomsorg. 

Målet med vårt arbete är att kunna få fram framgångsrika metoder för att öka skolelevernas integration. Detta kommer att öka möjligheten till goda skolresultat och god hälsa för alla barn.

Andreas Ekeleund, verksamhetsutvecklare på Socialtjänst barn och familj

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar