tisdag 11 juni 2013

Elbilar, en möjlig framtid i Borås?


Gröna bilister besöker städer över hela Sverige med sin elbil, även Borås. Följ dom på elbilsrekordet.se


I början av juni fick Borås besök av Gröna bilister, en intresseorganisation som arbetar för hållbar bilism. Vid besöket uppmärksammade Gröna bilister speciellt en typ av fordon – elbilen. Gröna bilister fick träffa några av Borås Stads politiker och tjänstemän, för att lyssna av hur Borås Stad arbetar kring transporter, men framförallt vad vi gör med användningen av elbilar och hur vi avser att utveckla infrastrukturen av laddstolpar. 

I många avseenden har andra städer runt om i Sverige kommit längre än Borås i utvecklingen av elbilsanvändandet och infrastrukturen av laddstolpar. Å andra sidan har Borås sedan länge haft en tydlig strategi i att producera biogas av matavfall, biogas som i sin tur används som fordonsbränsle. Så. Biogasfordon är bra alternativ. Elbilar är bra alternativ. Det finns sällan ett alternativ som är svaret på allt, och det gäller definitivt inom persontransporter. Det viktiga är att det blir en dialog, att det hela tiden finns en vilja att bli bättre och att det blir verkstad av de goda intentionerna, på så vis kommer vi närmare visionen om Borås 2025.

Johan Linderstad, miljökommunikatör, Miljöförvaltningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar