fredag 14 juni 2013

Inte bara honungÅssandsbi
De flesta känner säkert till det tama honungsbiet som producerar honungen vi kan köpa i affären. Honungsbiet har varit i människans tjänst i ungefär 6000 år och är en art från sydligare breddgrader som har tagits till Sverige för honungens skull. Men det finns även vilda bin i Sverige, nästan 300 arter (även inräknat humlor). Pollinerande insekter (däribland bin) är väldigt viktiga eftersom de bland annat pollinerar odlade grödor och är ett viktigt inslag till att du och jag får mat på bordet.

Tyvärr är det inte så lätt att vara vildbi i Sverige idag. De torra, fattiga markerna, gärna med sand, som vildbin behöver för att kunna gräva bohålor har blivit ovanligare. Detsamma gäller de områden där det tidigare växte en mängd olika sorters blommor, vilket har resulterat i att många arter av bin har blivit ovanliga och ett flertal har till och med försvunnit från Sverige.

Det går som tur är att hjälpa vildbina. Att plantera olika typer av blommande växter i sin trädgård är ett sätt. Det är också bra att spara träd och buskar som till exempel vide, sälg, rönn, hallon och björnbär eftersom dessa arter producerar rikligt med pollen och nektar. Klöver som växer i gräsmattan är också en uppskattad födokälla. Förutom att det känns bra i hjärtat att hjälpa vildbina, resulterar det i förlängningen till att fler växter pollineras och att mångfalden av arter i naturen ökar.

I vision Borås 2025 finns det en uttalad strategi att arbeta för öppna landskap och lokal ekologisk matproduktion som främjar biologisk mångfald. Ett steg på vägen är att därför att lära sig mer. Därför kommer det bland annat att utföras vildbiinventeringar runt om i Borås under juni och juli med mål att ta reda på vilka arter som finns här. Kommunen har en stor yta vilket gör det omöjligt för oss att leta överallt, därför vore det roligt om ni kunde skicka in bilder på vildbin till oss. Ta gärna fotografier på vildbin när ni rastar hunden eller arbetar i trädgården och skicka bilderna tillsammans med fyndplats till ekologen Emma Nevander. Denna hjälp kan ge oss ovärderlig information som vi kan komplettera till våra egna undersökningar.

Vildbiinventeringen i Borås är för övrigt finansierat av LONA, Lokala naturvårdssatsningen.


Mikael Nilsson, projektanställd biolog inom vildbiinventeringen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar