tisdag 25 juni 2013

Kunskap ger möjlighet till bevarandeDen 17 juni var det blomstervandring i Glafseredstrakten. Vandringen hade efterfrågats av boende i trakten. Ett sällskap på 19 grannar var samlade för att lära sig vad som växte i vägkanten, där de vanligen passerar med bilen eller på promenad. Årets promenad startade i gränstrakten mot Svenljunga kommun.

Längs grusvägen skiftade färgerna och blommorna. Vad som hittades var bland annat kråkvicker, gul kärringtand, rosa gökblomster, vita prästkragar och blå junfrulin. Vi kom inte långt förrän nya blommor upptäcktes, blommor som deltagarna ville veta namnet på.
                                                                                      
”Jag trodde inte det skulle komma så många, för jag trodde inte vi hade några blommor här” som en äldre farbror uppväxt i trakten uttryckte sig. Vision Borås 2025 säger att vi ska behålla och utveckla naturvärdena vi har i kommunen. Med deltagarnas kunskap kan man även agera för att sköta vägkanter och ängar så att blommorna finns kvar i framtiden.

Blomstervandring i Glafseredstrakten. Foto: Emma Nevander
Vandringen avslutades med gemensam fika. Förutom att lära känna grannarna tyckte deltagarna att de fått lära sig många nya växter. De bestämde sig för att genomföra en ny blomstervandring till nästa år, då på en ny gångsträcka. Kanske blir det en ny tradition för byn?

Emma Nevander, projektledare Kulturlandskap Borås


 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar