torsdag 13 juni 2013

Lust att läsa
Sedan 2006 har Trandared- och Ekarängskolans elever haft möjlighet att delta i en sommarbokklubb. Nu sprids konceptet i stadsdel Öster, skolbiblioteket i samverkan med eleven, lärare och föräldrar.

Kristina Löcsey enhetschef på Dalsjöfors- och Trandaredsbiblioteket, medverkade i Radio Sjuhärad 130605och berättade om bokklubben.

Eleverna läser åtta böcker under sommarlovet. Dessutom blir det aktiviteter på biblioteket med boktips, pyssel och fika. När höstterminen börjar får alla som läst åtta böcker inbjudan till bokklubbsavslutning. Fest med underhållning, fika och prisutdelning. Alla elever får en bok som belöning och kan vinna något. 

Bibliotekarien har en viktig uppgift att stimulera till “läslust”. För att bli en god läsare måste läsandet upplevs som roligt eller spännande inte tråkigt och tungt. Att få sjunka in i boken, bli en del av något, se och uppleva, fantasi, känna med och dras med in i litteraturens värld. Där är bibliotekarien en inspiratör som genom sin bokkännedom och kompetens i läsfrämjande arbete har kunskap som är avgörande. Lärarna har en viktig uppgift i att lära eleverna läsa. I samverkan med skolbibliotekarierna kan de öppna elevernas väg till att bli en god läsare med läsförståelse och lust till läsning. Det ger eleven större möjlighet att nå målen i skolan.

Vi vill i Borås ha en skola i världsklass, då är det en förutsättning att eleverna kan läsa, skriva och kommunicera. Därför är det viktigt att lärare och skolbibliotekarier arbetar tillsammans med läsning, både skön- och facklitteraturen i skolarbetet.

Att höra Kristina berätta om sommarbokklubben och att så många elever vill vara med är fantastiskt. Det tar några år att nå en optimal verksamhet. Men i år har 190 elever anmält sig på Trandared- och 77 på Ekarängskolan. Även övriga skolor i stadsdelen är på gång. Tänk att till nästa sommar ha 500 elever med och en stor gemensam fest - vilken fest. Så många böcker det blir lästa 500 x 8 = 4000, och vilken glädje de ger.

Eva Aspman

Områdeschef Kultur och lokalt inflytande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar