tisdag 4 juni 2013

Nominera till Borås Stads naturvårdspris!

Ett levande öppet landskap vill vi alla ha. Även om det låter konstigt så krävs det störningar av människor för att bibehålla detta. Som till exempel i form av stängslade marker med betesdjur eller en traktor med slåtteraggregat som slår hö på sommaren. Det kan också vara att sätta upp fågelholkar, vildbihotell eller hamla (beskära) träd. Genomför du eller planerar att genomföra dessa eller liknande naturvårdsåtgärder, så kan du söka ekonomiskt bidrag från Borås Stads naturvårdsfond.


Smörbollar. Foto: Tobias Bäckstrand.
Du kan också nominera någon som du tycker gör något bra för naturvården.
”Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd delar årligen ut ett naturvårdspris på 10 000 kronor till den eller de som gjort betydande insatser för naturvården inom kommunen. Nomineras kan enskild person, grupp av personer, föreningar, företag m.fl. som aktivt arbetar med naturvård och därmed är ett föredöme för andra."   
Naturvård handlar om att på olika sätt värna om den biologiska mångfalden. Naturvård kan också handla om kunskap om arter och artförekomster i omgivningen. Så, tveka inte, känner du någon som värnar extra mycket om naturen i Borås, nominera personen ifråga till Naturvårdspriset, senast den 30 juni.

Emma Nevander
Projektledare Kulturlandskap Borås, Miljöförvaltningen
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar