måndag 10 juni 2013

Var finns de äldre i visionen?

Så här ett drygt halvår efter att visionen antog vågar vi säga att den har fått ett positivt mottagande. Över förväntan positivt faktiskt. De flesta gillar helt enkelt vår vision jättemycket.

Men det är en fråga som vi har fått många gånger: Var finns de äldre i visionen? De äldre har inget eget målområde, och många som arbetar inom äldreomsorgen känner att deras område är försummat.

Det är inte så konstigt egentligen, för vi är så vana vid att alltid tänka verksamhetsanknutet. ”Jag jobbar med barn, jag jobbar med gatsten, jag jobbar med pengar, jag jobbar med äldre”. Så kommer det alltid att vara och så måste det också få vara i viss utsträckning för att allt ska fungera i vardagen.

Men vänd på det lite. Vill vi verkligen se äldre som en egen grupp? Är inte målet att alla människor ska ha det så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar? Inte för att de tillhör en viss ålder. Jo, det är vad vi vill.

Vi pekar inte ut äldre och vi pekar inte heller ut rullstolsburna, elitlöpare, 44-åriga tvåbarnsmödrar, eller utomlandsfödda.

De äldre saknar inte ett eget målområde för att de är exkluderade. De saknar ett eget målområde för att de är inkluderade.

Annika Klemming, kommunikatör, Stadskansliet

PS. Nu tänker vissa av er säkert att barn och unga har ett eget målområde. På ett sätt ja. Men fokus ligger inte på barn och unga i allmänhet utan på det gemensamma ansvaret för barn och unga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar