måndag 1 juli 2013

Recept för en ledande miljökommun


Borås Stad arbetar långsiktigt och strategiskt med miljö och hållbarhetsfrågor. Ett halvår efter våra nya miljömål antagits har alla chefer miljöutbildats, vi har fått två nya laddstolpar för elbilar i Nybrons P-hus, vi har fler verksamheter är på gång att miljödiplomeras (t ex. Borås Djurpark). Under året som gått drevs en lyckad kampanj för att minska tallrikssvinnet i skolorna och förskolorna. Sveriges sjunde största solcellsanläggning, på 700 kvadratmeter invigdes på Simonsland. Drygt 700 nyinflyttade och drygt 1000 personer som fått erbjudande om provåkarkort från Västtrafik har kontaktas för personlig reserådgivning och dialog kring hållbara resor. Kommunen har också infört ett system för klimatkompensation för de egna tjänsteresorna. 

Under hösten 2013 uppförs ett bevakat cykelgarage vid Resecentrum och fler cykelparkeringsplatser. Vi deltar i flera lokala, nationella och internationella nätverk för att lära men också för att dela med oss av vår kunskap exempelvis när det gäller trafik och att se avfall som en resurs. Borås är Fair Trade City diplomerad! Vi har utrett hur vi ska värna viktiga grönområden och utreder hur vi ska utveckla ett hållbart transportsystem. En ny trafikstrategi och energiplan har påbörjats. Fler exempel på vårt miljöarbete hittar du i Miljörapport 2012 

I förra veckan släpptes tidningen Miljöaktuellts kommunrankingresultat. Borås klättrade drygt trettio placeringar och hamnade på en hedrande 36:e plats! Av 290 kommuner! Visst är det fantastiskt hur mycket bra miljöarbete som görs av våra kommuner! 

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor, står det i Vision 2025. Exploatering, trafik och konsumtion, är exempel på lokal miljöpåverkan med tydlig koppling till såväl ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vågar vi ställa höga krav på dessa områden – i varje beslut vi tar - och vara innovativa, så når vi år 2016 både en topplacering och en långsiktigt hållbar utveckling. Då är vi medvetna om hur livsmiljön påverkas av våra val och motiverade att välja det som är bäst för en långsiktigt hållbar utveckling. Johanna Johansson, miljöutredare Miljökommunikation 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar